Wonen en Werken in Oostenrijk

Oostenrijk is net als Nederland lid van de EU en daardoor wordt het woon en werkverkeer in principe bepaald door het principe van vrije vestiging, mits EU onderdaan.

Vrije vestiging

Het lidmaatschap van Oostenrijk van de EU betekent dat er een vrij verkeer van goederen, personen en diensten plaatsvindt. In principe kunnen alle EU-staatsburgers en rechtspersonen zich vrij in Oostenrijk vestigen. Voor inwoners uit de nieuw toegetreden landen gelden er overgangsregelingen. Hoewel vestigingsvoorschriften en wetgeving in lijn zijn met de EU-regels, kent Oostenrijk eigen regels waaraan ondernemingen moeten voldoen.

Aanmelding en registratie zelfstandige onderneming

Buitenlanders die langer dan drie maanden in Oostenrijk verblijven, moeten een verblijfsvergunning (Aufenthaltsgenehmigung) aanvragen. In de gemeente waar men domicilie kiest moet de onderneming, indien zelfstandig ondernemer, worden geregistreerd. Als bewijs hiervan wordt een Meldezettel afgegeven. Vervolgens moet elke onderneming worden geregistreerd in het handelsregister (Firmenbuch). Dit wordt bijgehouden door de Bundeswirtschaftskammer. De feitelijke registratie loopt via de regionale (Bezirkhauptmannschaft) en gemeentelijke overheid (Magistrat). Via internet.

Bij registratie moeten de volgende bescheiden worden ingediend:

 • Oprichtingsakte
 • Lijst van gegevens van de leden van managementteam en de aandeelhouders;
 • Verklaring van een Oostenrijkse bank dat het vereiste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is gestort;
 • Het bewijs dat de verplichte heffing voor registratie is gestort;
 • Vergunning voor activiteiten in bepaalde sectoren (Gewerbeschein); bewijs van vakbekwaamheid: voor de meeste beroepen is een vakdiploma nodig. De vereisten kunnen per bondsland verschillen. De Economische Kamers in de bondslanden kunnen daarover nadere informatie verschaffen.

Na registratie wordt de oprichting van de nieuwe onderneming gepubliceerd in het semi-officiële nieuwsblad Die Wiener Zeitung. Hiermee is de 'geboorte' van een nieuwe onderneming een feit.

De kosten voor registratie bedragen in het geval van een GmbH 1 procent van het maatschappelijk kapitaal. Verder geldt een heffing van 0,55 procent voor registratie in het Firmenbuch. De kosten voor publicatie in Die Wiener Zeitung bedragen ongeveer 218 euro.

Ondernemingsvormen De belangrijkste ondernemingsvormen van het Oostenrijkse ondernemingenrecht zijn:

 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
 • Aktiengesellschaft (AG),
 • Offene, Handelsgesellschaft (OHG),
 • Kommanditgesellschaft (KG) en de
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

De GmbH heeft een maatschappelijk kapitaal (Stammkapital) van ten minste 36.000 euro. Hiervan moet 50 procent onmiddellijk worden volgestort. De inbreng kan bestaan uit kapitaal of goederen. Als meer dan 50 procent van het maatschappelijk kapitaal bestaat uit inbreng in natura (Sacheinlagen), moet een aanvullende accountantsverklaring (Gründungsprüfung) worden ingediend. De GmbH moet worden opgericht door een of meer aandeelhouders (Gesellschafter). Buitenlanders hebben in dit opzicht dezelfde rechten als Oostenrijkse staatsburgers.

Aktiengesellschaft (AG)

De AG heeft een maatschappelijk kapitaal van ten minste 72.000 euro. Een AG moet worden opgericht door ten minste twee stichters. Het maatschappelijk kapitaal van een AG bestaat uit aandelen. Een kwart van het maatschappelijk kapitaal moet zijn volgestort voor de onderneming in het handelsregister wordt geregistreerd.

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Een OHG bestaat uit twee of personen (natuurlijke personen of rechtspersonen). Elke partner is volledig aansprakelijk voor winsten en verliezen van de onderneming. De aansprakelijkheid van de vennoten naar crediteuren kan niet worden beperkt tot het bedrag van de inbreng van elke partner.

Kommanditgesellschaft (KG)

De KG bestaat uit ten minste één algemeen vennoot (Komplementär) met een onbeperkte aansprakelijkheid en ten minste één vennoot met beperkte aansprakelijkheid (Kommanditist). De aansprakelijkheid van de Kommanditist is beperkt tot diens financiële inbreng in de onderneming. Om de aansprakelijkheid te beperken en uit overwegingen van bestuurlijke en financiële aard, is de algemeen vennoot vaak een GmbH. Een KG met een GmbH als algemeen vennoot wordt aangeduid als 'GmbH & Co KG'.

Begeleiding buitenlandse investeerders

Austrian Business Agency (ABA) begeleidt (buitenlandse) ondernemingen bij de start op de Oostenrijkse markt. Op de internetsite van ABA is informatie te vinden over investeringsmogelijkheden, investeringswetgeving, vestigingsvoorschriften en de toelatingseisen van buitenlandse staatsburgers. Ook zijn er doorklikmogelijkheden naar de regionale investeringsorganisaties in de Oostenrijkse bondslanden.

Voor meer Informatie;

Austrian business Agency (ABA)

Economische Voorlichtingsdienst EVD

Lees ook

 1. Er zijn nog geen reacties bij deze post

Laat een nieuwe reactie achter

Zoeken

Socialize

Mis niets!

Meld je aan en mis niets van onze exclusieve aanbiedingen en tips.

Advertentie

Vakantiehuizen

Vakantiehuizen