Landstraße in Linz © Linz Tourismus /Roebl

De diverse economie van Oostenrijk

De Oostenrijkse economie is zeer divers. Zoals in de meeste geïndustrialiseerde economieën springt de dienstverlening als belangrijkste sector van de economie naar voren (meer dan tweederde van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid). In tegenspraak tot veel andere ontwikkelde landen bleef de industrie (met inbegrip van de bouwnijverheid en elektriciteit) haar aandeel behouden in de totale productie. Dit aandeel bedroeg 30 procent van het bruto binnenlands product (BBP) in 2004. De landbouwsector maakte voor maar 2,4 procent deel uit van het BBP. Met een te verwaarlozen minerale rijkdom draait de motor van Oostenrijk voornamelijk op zijn geschoolde arbeidskrachten en goede industriële relaties. Deze hebben geleid tot middelmatige looneisen en slechts een enkele staking. De centrale ligging van Oostenrijk en het hooggekwalificeerde toerisme (bergsporten en het rijke culturele erfgoed) zijn eveneens belangrijk.

Consumptie

consumptie, economie, Oostenrijk consumptie, economie, Oostenrijk

Na het matige jaar 2004 (consumptiegroei van 1,6 procent) blijft ook in 2005 de groei van de consumptie achter. In 2005 werd een groei bereikt van 1,5 procent. Wel is opvallend dat de groei in de tweede helft van 2005 aantrok, deze is gemiddeld tweemaal zo hoog als in de eerste helft van het jaar. Angst voor stijging van de werkloosheid blijven voor een laag consumentenvertrouwen zorgen. De particuliere consumptie zal naar verwachting op termijn weer toenemen door een grotere vraag naar arbeid en zorgt voor een stijging van het besteedbaar inkomen.

Inflatie

inflatie, economie, Oostenrijk inflatie, economie, Oostenrijk

De inflatie in Oostenrijk is de afgelopen twee jaar redelijk stabiel, het ligt op een iets hoger niveau dan de jaren ervoor (2003 was de inflatie 1,3 procent). In 2005 bedroeg de inflatie 2,3 procent terwijl dit in 2004 2,1 procent was. De druk op het prijsniveau werd veroorzaakt door stijgende energiekosten, hoge olieprijzen en een stijging van de binnenlandse energiebelastingen. In 2006 wordt een verlaging van de inflatie voorspeld, in het eerste kwartaal is dat al te zien. De inflatie zou omgerekend naar het hele jaar op 1,1 procent uitkomen. Daarmee zou Oostenrijk onder het gemiddelde van de EU komen, de afgelopen jaren lag het inflatiepercentage ongeveer op het gemiddelde van de EU.

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt in Oostenrijk is kwalitatief goed, met een productiviteit die dicht tegen het Duitse niveau aanligt, terwijl de lonen iets lager zijn. In vergelijking met een aantal andere EU-landen is de Oostenrijkse arbeidsmarkt de afgelopen jaren flexibeler geworden, met minder beperkingen op het in dienst nemen en het geven van ontslag. In 2005 was de werkloosheid 5,1 procent. Het werkloosheidscijfer in Oostenrijk blijft laag (in het eerste kwartaal 2006 ook 5,1 procent) in vergelijking tot het EU-gemiddelde (8,5 procent), maar er is relatief weinig vertrouwen in de arbeidsmarkt bij de Oostenrijkse bevolking.

Economisch Beleid

Sinds de euro begin januari 1999 in Oostenrijk is aangenomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het monetaire en koerswisselbeleid bij de Europese... ga naar: Economisch beleid

Economisch beleid

Economisch beleid van Oostenrijk

Monetair beleid Sinds de euro begin januari 1999 in Oostenrijk is aangenomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het monetaire en koerswisselbeleidbij de Europese Centrale Bank ECB. In de praktijk heeft dit weinig verandering teweeggebracht, omdat de schilling... Lees meer

  1. Er zijn nog geen reacties bij deze post

Laat een nieuwe reactie achter

Zoeken

Socialize

Advertentie

Vakantiehuizen