De diverse economie van Oostenrijk

De Oostenrijkse economie is zeer divers. Zoals in de meeste geïndustrialiseerde economieën springt de dienstverlening als belangrijkste sector van de economie naar voren (meer dan tweederde van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid). In tegenspraak tot veel andere ontwikkelde landen bleef de industrie (met inbegrip van de bouwnijverheid en elektriciteit) haar aandeel behouden in de totale productie. Dit aandeel bedroeg 30 procent van het bruto binnenlands product (BBP) in 2004. De landbouwsector maakte voor maar 2,4 procent deel uit van het BBP. Met een te verwaarlozen minerale rijkdom draait de motor van Oostenrijk voornamelijk op zijn geschoolde arbeidskrachten en goede industriële relaties. Deze hebben geleid tot middelmatige looneisen en slechts een enkele staking. De centrale ligging van Oostenrijk en het hooggekwalificeerde toerisme (bergsporten en het rijke culturele erfgoed) zijn eveneens belangrijk.

Consumptie

Klik om te vergroten

Na het matige jaar 2004 (consumptiegroei van 1,6 procent) blijft ook in 2005 de groei van de consumptie achter. In 2005 werd een groei bereikt van 1,5 procent. Wel is opvallend dat de groei in de tweede helft van 2005 aantrok, deze is gemiddeld tweemaal zo hoog als in de eerste helft van het jaar. Angst voor stijging van de werkloosheid blijven voor een laag consumentenvertrouwen zorgen. De particuliere consumptie zal naar verwachting op termijn weer toenemen door een grotere vraag naar arbeid en zorgt voor een stijging van het besteedbaar inkomen.

Inflatie

inflatie, economie, Oostenrijk inflatie, economie, Oostenrijk
Klik om te vergroten

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt in Oostenrijk is kwalitatief goed, met een productiviteit die dicht tegen het Duitse niveau aanligt, terwijl de lonen iets lager zijn. In vergelijking met een aantal andere EU-landen is de Oostenrijkse arbeidsmarkt de afgelopen jaren flexibeler geworden, met minder beperkingen op het in dienst nemen en het geven van ontslag. In 2005 was de werkloosheid 5,1 procent. Het werkloosheidscijfer in Oostenrijk blijft laag (in het eerste kwartaal 2006 ook 5,1 procent) in vergelijking tot het EU-gemiddelde (8,5 procent), maar er is relatief weinig vertrouwen in de arbeidsmarkt bij de Oostenrijkse bevolking.

Economisch Beleid

Sinds de euro begin januari 1999 in Oostenrijk is aangenomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het monetaire en wisselkoersbeleid bij de Europese... ga naar: Economisch beleid

Lees ook

Economisch beleid

Economisch beleid van Oostenrijk

Monetair beleid Sinds de euro begin januari 1999 in Oostenrijk is aangenomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het monetaire en koerswisselbeleidbij de Europese Centrale Bank ECB. In de praktijk heeft dit weinig verandering teweeggebracht, omdat de schilling...Lees meer

  1. Er zijn nog geen reacties bij deze post

Laat een nieuwe reactie achter

Zoeken

Socialize

Mis niets!

Meld je aan en mis niets van onze exclusieve aanbiedingen en tips.

Advertentie

Vakantiehuizen

Vakantiehuizen